قلب حیات «سیدان» خوسف به تپش افتاد/ مهاجرت معکوس رقم می‌خورد – فوری
استان ها

قلب حیات «سیدان» خوسف به تپش افتاد/ مهاجرت معکوس رقم می‌خورد

قلب حیات «سیدان» خوسف به تپش افتاد/ مهاجرت معکوس رقم می‌خورد

امروز صدای جریان آب از دریچه‌ها و جوی‌ کوچه‌ها به گوش می‌رسد. دوباره صدای شرشر آب در جویبار ترک خورده منتهی به قنات به گوش می‌رسد؛ صدایی که شنیدنش مرهمی بر آلام و رنج ۱۲ ساله کشاورزان این منطقه است.

دکمه بازگشت به بالا