جزئیات درخواست نمایندگان مجلس برای مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی – فوری
اقتصادی

جزئیات درخواست نمایندگان مجلس برای مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی

جزئیات درخواست نمایندگان مجلس برای مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی

45 نفر از نمایندگان مجلس درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک سال را با استناد به ماده 193 قانون آئین نامه داخلی مجلس ارائه کردند.

دکمه بازگشت به بالا