چرا برخی از کارکنان معاونت‌های شهرداری منطقه ۱۹ دور کار نشدند؟ – فوری
اجتماعی

چرا برخی از کارکنان معاونت‌های شهرداری منطقه ۱۹ دور کار نشدند؟

چرا برخی از کارکنان معاونت‌های شهرداری منطقه ۱۹ دور کار نشدند؟

معاون توسعه و منابع انسانی شهرداری منطقه ۱۹ تهران درباره علت دور کار نشدن کارکنان شهرداری این منطقه توضیحاتی داد.

دکمه بازگشت به بالا