تدوین بانک اطلاعاتی معابر شهربجنورد، تحقق عدالت اجتماعی – فوری
فوری +

تدوین بانک اطلاعاتی معابر شهربجنورد، تحقق عدالت اجتماعی

تدوین بانک اطلاعاتی معابر شهربجنورد، تحقق عدالت اجتماعی

سرپرست مدیریت نظارت برپروژه‌های عمرانی شهرداری گفت : اجرای سیستم مدیریت وضعیت آسفالت معابر با تکیه براطلاعات سیستم مکانی تحقق عدالت اجتماعی است.

دکمه بازگشت به بالا