سرانجام پیگیری بخشنامه تعارض منافع در آموزش و پرورش – فوری
علمی پزشکی

سرانجام پیگیری بخشنامه تعارض منافع در آموزش و پرورش

سرانجام پیگیری بخشنامه تعارض منافع در آموزش و پرورش

مدیرکل ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش درباره اقدامات انجام شده برای پیگیری بخشنامه تعارض منافع در این وزارتخانه توضیح داد.

دکمه بازگشت به بالا