فرهنگی هنری

سلفی نقی و ارسطو پایتخت 4 با چینی ها

سلفی نقی و ارسطو پایتخت 4 با چینی ها

تصویربرداری پایتخت4 در چین آغاز شد و احمد مهرانفر وچوچانگ تا امروز در چین جلوی دوربین رفتند، در حاشیه تصویربرداری پایتخت 4 نقی و ارسطو با چینی ها عکس یادگار گرفتند که در ادامه میبینید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا