سبک زندگی

دلایل کم کاری کارمندان چیست؟

دلایل کم کاری کارمندان چیست؟

بارها اتفاق افتاده است که کارمندان در انجام وظایفشان تنبلی کرده اند و شما به دلیل همین کم کاری برنامه هایتان به هم ریخته است. چرا کارمندان کم کاری می کنند؟ دلیل حقوق است یا مدیریت و جدیت در رسیدگی؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا