فرهنگی هنری

کدام زنان فشار قبر کمتری خواهند داشت؟

کدام زنان فشار قبر کمتری خواهند داشت؟

فشار قبر یکی از عذابهای بعد از مرگ انسانها است. اما خداوند برای کم شدن این عذاب الهی راههایی را در پیش روی مومنان قرار داده است که می توان از شدت آن کاسته رهایی یافت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا