علمی پزشکی

راه حلی برای افراد کم رو و خجالتی

راه حلی برای افراد کم رو و خجالتی

افراد خجالتی به علت اضطراب و نگرانی که دارند، توانایی های خودشان را دست کم می گیرند و این امر باعث می شود تا بیشتر فرصت های کاری و موقعیت های خوب اجتماعی را از دست بدهند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا