تکنولوژی

اختراع جعبه کمک های اولیه کنترل استرس و احساسات

اختراع جعبه کمک  های اولیه  کنترل استرس و احساسات

یک مخترع جعبه کمک های اولیه ای را اختراع کرده است که به کنترل استرس کمک می کند این دستگاه،جعبه کمک های اولیه احساسات نام دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا