علمی پزشکی

عوارض پوشیدن کفش های پاشنه بلند برای زنان شاغل

عوارض پوشیدن کفش های پاشنه بلند برای زنان شاغل

درست است که کفش های پاشنه بلند زیبایی خاصی به پا و اندام می بخشند؛ ولی در عین حال می توانند به قسمت های مهم پا مانند غوزک و مچ آسیب های همیشگی وارد کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا