علمی پزشکی

صدای تق شکستن قولنج از کجا میاد ؟

صدای تق شکستن قولنج از کجا میاد ؟

بعد از شکستن قولنج مفاصل زانو، بند انگشت، قوزک پا، کمر و گردن صدایی می شنویم اما آیا میدانید علت این صدای تق تق چیست؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا