سبک زندگی

تفاوت حیا با خجالت و کم رویی چیست؟

تفاوت حیا با خجالت و کم رویی چیست؟

حیا یعنی خودداری از انجام دادن کارهای قبیح؛ امّا اگر کسی به خاطر دیگران و در مقابل آنان آنچه را نیک است ترک کند، کم رویی نامیده می شود. کم رویی، یعنی شرم کردن از کار نیک.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا